top of page

Grāmatvedība

 • Grāmatvedības dokumentu apstrāde un iegrāmatošana.

 • Debitoru vadība – rēķinu izrakstīšana, iegrāmatošana klienta izvēlētajam sadarbības partnerim saskaņā ar klienta dotajiem norādījumiem un pilnvarām.

 • Piegādātāju rēķinu iegrāmatošana un apmaksa klienta vārdā.

 • Kreditoru un debitoru kontu atlikumu saskaņošana.

 • Naudas plūsmas plānošana.

 • Avansa norēķinu uzskaite.

 • Amatlīdzekļu uzskaite.

 • Bankas uzskaite.

 • Kases uzskaite.

 • Algu aprēķins.

 • Budžeta izpildes kontrole.

 • Individuāli sagatavotas atskaites uzņēmuma vadībai pēc pieprasījuma.

 • Pamatlīdzekļu inventarizācija un uzskaite.

 • Operatīvo finanšu pārskatu sagatavošana.

 • Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu sagatavošana.

 • u.c. nestandarta pakalpojumi.

bottom of page