top of page

Juridiskās konsultācijas

Mēs sniedzam konsultācijas klientiem administrātīvajos, civiltiesiskajos un komerctiesību jautājumos. 

 

Komerctiesības. Mēs sniedzam konsultācijas uzņēmumu dibināšanas, reorganizācijas, apvienošanas, likvidācijas, kā arī ar pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu saistītajos jautājumos.

 

Darba tiesības. Mēs sagatavojam dokumentu projektus kā arī izvērtējam jau esošos darba tiesiskās attiecības regulējošos dokumentus (darba līgumi, materiālās atbildības līgumi, konfidencialitātes un konkurences aizlieguma līgumi, iekšējās darba kārtības noteikumi), sniedzam konsultācijas citos jautājumos, kas attiecas uz darba tiesiskās attiecības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Civiltiesības. Līgumu projektu un citu attaisnojošo dokumentu sagatavošana, dažāda veida uzņēmumu dibināšana un reģistrācija, pamatkapitala izmaiņas, pārstāvība valsts un pašvaldības iestādēs, sūdzību un pretenziju sagatavošana, valsts institūciju lēmumu pārsūdzēšana u.t.t.

 

Administratīvās tiesības. Sniedzam konsultācijas par administratīvo aktu pamatotību un to apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas iespējām, pārstāvība administratīvajā procesā valsts un pašvaldību iestādēs un tiesā, pieteikumu un citu dokumentu gatavošana administratīvā procesa ietvaros valsts un pašvaldību iestādēm un tiesai.

 

Mūsu priekšrocība ir tas, kā sadarbībā ar mūsu partneriem, spējam nodrošināt klientiem kompleksus pakalpojumus juridiskajos, nodokļu, grāmatvedības uzskaites un finanšu jautājumos. 

Sadarbībā ar sertificētiem administratoriem sniedzam konsultācijas par jebkuru ar juridisko personu maksātnespēju vai fizisko personu maksātnespēju saistītu jautājumu, dokumentu sagatavošana fizisko un juridisko personu maksātnespējas procesu uzsākšanai, citu maksātnespējas procesos nepieciešamo dokumentu sagatavošana, kreditoru interešu pārstāvēšana maksātnespējas procesos.

bottom of page