top of page

Nodokļu konsultācijas, nodokļu optimizācija

Nodokļu konsultācijas juridiskām personām
Mēs sniedzam nodokļu konsultācijas publiskā un privātā sektora komersantiem. Mēs izvērtējam, kādi nodokļi ir attiecināmi uz konkrēto darījumu. Mūsu nodokļu konsultanti sniedz vispusīgu atbalstu klientu nodokļu problēmu risināšanai, piedāvājot konstruktīvus nodokļu plānošanas un nākotnes stratēģijas risinājumus.

 

Nodokļu konsultācijas fiziskām personām.
Mēs klientiem piedāvājam kompleksus risinājumus. Palīdzam klientam sagatavot ienākumu nodokļu deklarācijas, kā arī sniedzam skaidrojumus par piemērojamajiem nodokļu atvieglojumiem un atbrīvojumiem. Mēs sniedzam grāmatvedības pakalpojumus individuālajiem komersantiem, kā arī pārstāvam klientu pārrunās ar Valsts ieņēmumu dienestu.

 
Nodokļu due diligence
Mēs palīdzam noteikt uzņēmumam būtiskos nodokļu riskus (uzņēmumu ienākuma nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, transferta cenu veidošanas jautājumi un darījumi ar nerezidentiem u.c.). Pēc izpētes veikšanas mēs sagatavojam ziņojumu par konstatētajiem faktiem un problēmām, kā arī piedāvājam to novēršanas risinājumus.

 

Iekšējais audits

Uzņēmuma vadītājiem tiek piedāvāts, lai novērtētu grāmatvedības un nodokļu uzskaites stāvokļa pareizību. Audita mērķis ir noteikt grāmatvedības kārtošanas nepilnības, veikt uzņēmuma finansu stāvokļa analīzi. Pēc audita pārbaudes rezultātiem tiek sniegtas rekomendācijas.

 

Mūsu sadarbības partneri – zvērinātie revidenti  ir gatavi veikt gada pārskatu revīziju atbilstoši likumu „Par gada pārskatiem” un „Par zvērinātiem revidentiem” noteikumiem, saskaņā ar visām prasībām, ko nosaka Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija.

bottom of page