top of page

Jūlija Kozlova

Uzņēmuma vadītāja

Latvijas Universitātes finanšu un tirdzniecības fakultātē ieguva maģistra grādu. Ceļot kvalifikāciju, Jūlija ir apmeklējusi vairākas profesionālās apmācības programmas finanšu grāmatvedībā, bankas uzskaitē, finanšu menedžmentā, saimnieciskās tiesībās un nodokļu likumdošanas nozarē, ka arī ieguvusi Lielbritānijas finanšu analītiķu institūta diplomu starptautiskajos grāmatvedības standartos un Lielbritānijas sertificēto finanšu menedžeru institūta iekšēja auditora diplomu.

2006. gadā Baltijas Starptautiskajā Akadēmijā pabeidza maģistratūru pēc programmas „uzņēmējdarbības vadība un administrēšana”. Jūlijai ir lielā nozīmīga darba pieredze, kas iegūta ilgstoši darbojoties grāmatvedības, finanšu un ekonomikas nozarēs.

 

Mainoties laikiem, likumdošanai, valsts iestāžu prasībām Jūlija vienmēr pilnveido savas zināšanas klāstu.  

Jūlija Kozlova
bottom of page