top of page

Nataļja Vilkova

Vadošā grāmatvedības speciāliste

2002.gadā Nataļja ieguvusi augstāko profesionālo izglītību Baltijas Starptautiskajā Akadēmijā uzņēmējdarbībā un finanšu vadībā. Nataļja ir strādājusi par finanšu direktori, kā arī vadošo grāmatvedības speciālisti grāmatvedības ārpakalpojumu sfērā. Ceļot kvalifikāciju, Nataļja ir apmēklējusi dažādas profesionālās apmācības programmas finanšu, vadības un grāmatvedības jomā, kā arī ieguvusi sertifikātu „Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze” programmā. Nataļjas profesionālā pieredze un zināšanas ekonomikas un grāmatvedības jomā palīdz nodrošināt un sniegt klientiem rekomendācijas un pakalpojumus, kas tiem ir nozīmīgi svarīgu saimniecisku lēmumu pieņemšanā. Nataļja ir detalizēti iedzīļinājusies nekustamo īpašumu, informācijas tehnoloģiju, mazumtirdzniecības grāmatvedības uzskaitē un organizācijā, palīdzot klientiem risku vadībā un to optimizācijā un vienmēr sniedzot padomu pārējiem komandas biedriem.

Nataļja Vilkova
bottom of page